top of page

Unik kompetens inom tech samt fastigheter

Image_edited.jpg
Picture_edited.jpg
IngvarvMalmborg-beskuren_edited.jpg

SAMUEL BEKELE

Partner

Har arbetat med Engelbrekts & Partners som rådgivare mellan 2009 och 2011 där han har byggt upp ett signifikant förvaltat kapital. Samuel har sedermera bytt sektor till bioteknologi och arbetade med med tech och life science. Han återvände till Engelbrekt's & Partners igen i början av 2015 och är numera fokuserad på fastighetstransaktioner och Captive Solutions mot större bolag.


E-mail: samuel@engelbrektpartners.se

Tel: +46 736 74 84 85

GABRIEL VON MALMBORG

Styrelseordförande

Gabriel von Malmborg har en gedigen erfarenhet från en rad stora investmentbanker och rådgivningsfirmor inklusive Danske Bank, Deloitte, CatellaArctic Securities och Mangold Fondkommission. Under sin karriär har Gabriel von Malmborg varit fokuserad på fusioner och förvärv, publika aktiemarknadstransaktioner och företagsobligationer. Klienter inom fastigheter inkluderar: Stenhaga, Serafim Fastigheter och Tarpen Nordic. Tech-klienter: Agerus, Cybercom och eTraveli. Riskkapitalbolag: Pegroco, Norvestor, och Triton. Finansiella bolag: JSM, Marginalen Bank, Okapi Finance, Sumitomo och Resurs Bank. Retail: DUKA och Legevisitten. Resebranschen: eTraveli och SunHotels.

E-mail: gabriel@engelbrektpartners.se

Tel: +46 709 61 05 33

INGVAR VON MALMBORG

Styrelsesuppleant

Varit verksam inom fastighetssektorn som styrelseledamot i bland annat AB StockholmshemAB Familjebostäder och SABO, ledamot i Fastighetsdomstolen, ledamot i Skönhetsrådet samt Styelseordförande i den stiftelse som äger Ralph Erskines Skaparbyn.E-mail: i.vonmalmborg@gmail.com

Tel: +46 708 84 47 444

Team: Team
bottom of page