top of page

TJÄNSTEOMRÅDEN

NYEMISSIONER & KAPITALANSKAFFNINGAR

Business%20Meeting_edited.jpg

Effektiv inom onoterade tillgångar

Engelbrekts & Partners arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis mindre och medelstora onoterade företag (SME) och dess ägare. Våra tjänster omfattar:

 • Riktade emissioner

 • Företrädesemissioner

 • Private Placements

Investeringserbjudandena riktar sig till:

 • Institutioner

 • Kapitalförvaltare

 • Förmögna privatpersoner

 • Affärsänglar

 • Riskkapitalbolag

 • Venture capital

FUSIONER & FÖRVÄRV

Business%20Meeting_edited.jpg

Flexibel & Internationell

Engelbrekts & Partners erbjuder uppdragsgivare hantering av organiserade M&A-processer. Tack vare relevant kompetens och erfarenhet hanterar Engelbrekt & Partners transaktionsstruktur, identifiering av kandidater, koordinering av kontakter med externa parter, ledning av budprocesser och slutförhandlingar samt framtagande av beslutsunderlag för uppdragsgivaren i M&A-processen.

AVYTTRINGAR AV FASTIGHETER OCH FASTIGHETSPORTFÖLJER

Business%20Meeting_edited.jpg

Brett nätverk

Engelbrekts & Partners erbjuder rådgivningstjänster inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner. Tack vare gedigen erfarenhet och stort kontaktnät har vi god marknadskännedom samt kunskap om potentiella investerare. Tack vare Engelbrekt & Partners breda nätverk har vi under säljuppdrag möjlighet att hitta bästa möjliga köpare. Då alla transaktioner är olika identifierar Engelbrekt & Partners varje projekts potential för att sedan presentera det till lämpliga investerare. Genom att välja Engelbrekt & Partners som samarbetspartner läggs en grund för en välorganiserad och lyckad fastighetsaffär. 

Engelbrekt & Partners erbjuder rådgivningstjänster till företag inom fastighetsbranschen och kan bland annat bidra med upprättande av affärsplaner, skuld och förändringar av finansiell tillgångsstruktur:

Som förvärvsrådgivare erbjuder Engelbrekt & Partners:

 • Identifiering av fastighetsbestånd

 • Modellering och värdering

 • Strategisk rådgivning

 • Samordning av due diligence

 • Förhandlingar 

 • Sammanställning av affärsplaner och beslutsunderlag

REDOVISNING, BOKFÖRING, SKATT, TULL & INVESTOR RELATIONS

Co%20working%20conference%2C%20Business%20team%20meeting%20present%2C%20investor%20colleagues%20disc

Noggrannhet och precision

VD-rådgivning, processutveckling och ekonomistyrning. Stöttning i affärskritiska frågor som är avgörande för tillväxten framåt. Rätt råd och rätt rådgivning vid rätt tidpunkt för att ta kontrollen och skapa en lönsam och säker utveckling.  Tjänster inkluderar:

 • Löpande bokföring

 • Årsredovisningar

 • Bokslut

 • Budgetering

 • Analys

 • Rapportering

 • Prognoser

 • Värdering

 • Styrelsearbete

 • Kostnadsanalys och uppföljning

 • Lagerinventering

 • Löneadministration och personalansvar

 • Momsredovisning

 • Skattedeklarationer

 • Arbetsgivardeklarationer

 • Tulldeklarationer

 • Pressmeddelanden för investor relations

 • Fakturering

Tjänsteområden: Services
bottom of page